Vad är Basal Kroppskännedom?

 

Balans i ditt liv

Basal Kroppskännedom är en arbetsform inom behandlande och förebyggande sjukgymnastik och hälsovård.
I metoden kombineras västerländsk rörelsetradition och biomedicinsk kunskap med de österländska rörelseformerna Tai-chi och Zen-meditation.

Träningen syftar till att ge utövaren ett funktionellt och avspänt rörelsemönster.
Metoden har ett brett användningsområde inom individuell terapi, gruppterapi och rehabilitering.
Flera vetenskapliga och kliniska arbeten har visat att Basal Kroppskännedom ger goda effekter.

Metoden kan förebygga och åtgärda spänningar och överbelastning.
Den kan med fördel praktiseras vid stresshantering på arbetsplatser.

 

Klicka och gå framåt