Vad är Basal Kroppskännedom?

 

Hela ditt jag

Sambandet mellan kropp och själ är tankar som genomsyrar träningsfilosofin.
Basal Kroppskännedom övar upp en balanserad hållning, främjar frihet i andning och rörelser.
Metoden utvecklar de personliga resurserna, ger ökad självkännedom, mental närvaro som banar väg för den personliga tillväxten.
Rörelser och funktioner som används i det dagliga livet medvetandegörs genom övningarna, att ligga, sitta, stå, gå och använda rösten.
Övningarna stimulerar den egna viljan till förändring och förbättrar uthållighet.
Relationer och kontakt med andra människor förbättras.

 

 

Klicka och gå framåt Klicka och gå bakåt