Vad är Basal Kroppskännedom?

 

Balans i rörelse

Basal Kroppskännedom blir naturligt att tillämpa i vardagen, både i vila och i rörelse.

Genom att reflektera över sina inlärda vanor övas närvaron upp och medvetenheten ökas.

Enkla övningar ger ökad förståelse för den egna kroppen och dess rörelsemönster.
Utvecklingen med helhet i balans fortgår i individuell takt hela träningstiden och utgör sedan ett grundstöd och en resurs för framtiden.