TV/UR

 

Under våren 2004 spelade Sveriges Television Utbildningsradion, in ett TV-program om rörelse-lärans vikt för vardagsmänniskans hälsa och välbefinnande.

Programmet, som heter ”Danslärarinnan” handlar om Birgit Wenngrens betydelse för svensk rörelselära. Det inleddes med att med att ”Danstrupp Birgit Wenngren” framförde en föreställning i perfekt balans, inspirerad av Richard Bachs ”Jonathan Livingstone Seagull”, vid Ransvik och Kullabergs klippor.

Som sakkunnig balansterapeut blev jag inbjuden att delta i studion för att diskutera och visa hur rörelsen har betydelse, även för inlärningen.

Birgit Wenngren föddes 1910, hon ledde och undervisade sina dansare ända fram till sin död 2007. Birgits ergonomiska kunnande och den stora betydelse hennes undervisningsmetoder har haft inom rörelseläran är väl dokumenterade och vida kända.

Programmet ”Danslärarinnan” sändes i Kunskapskanalen den 27 december klockan 21.30
med repris den 28 december, klockan 9.30.