Hjälp för olika besvär

Hittills har jag positiva erfarenheter av arbete med följande besvär:

 • Huvudvärk
 • Migrän
 • Ryggbesvär (ryggsmärtor, ryggskott)
 • Nackstelhet
 • Frusen skuldra, tennisarm, musarm
 • Inkontinens, förstoppning
 • Prostata, inkontinens
 • Knäproblem
 • Fotproblem
 • Tomhetskänsla
 • Bristande självkänsla
 • Utbrändhet / "gått i väggen"
 • Ätstörningar
 • Skev självbild