Hjälp för olika besvär

Hittills har jag positiva erfarenheter av arbete med följande besvär:

Huvudvärk
Migrän
Ryggbesvär (ryggsmärtor, ryggskott)
Nackstelhet
Frusen skuldra, tennisarm, musarm
Inkontinens, förstoppning
Prostata, inkontinens
Knäproblem
Fotproblem
Tomhetskänsla
Bristande självkänsla