Mitt arbete

Mitt vardagsarbete är som specialpedagog på en F-9skola i Helsingborg

Jag kom själv i kontakt med Basal Kroppskännedom då livets omständigheter satte kraftiga och smärtsamma spår i min kropp.

Terapin kunde omedelbart lindra smärtan och metoden började försiktigt smörja upp mina låsningar.

Sedan jag började min utbildning i BK, har jag haft handledning av
Ingrid Olsson-Nordgren,
leg. psykoterapeut, leg. sjukgymnast
och lärare vid Institutet för Basal Kroppskännedom.